Промоция
- 4% отстъпка за за заявки над 550лв.
-8% отстъпка и безплатен транспорт за заявки над 1000лв.
Промоцията се отнася за системи със слушалка и табла с двоен бутон.
Срок на валидност от 08.05.2024 до 28.05.2024

От 15 май 2024-та ще има увеличение на цените с 8%

Телефонните номера на фирмата са променени
на 0883 960 201 /0885 359 857

Схеми за опроводяване на домофонни системи и инструкции.

Тук може да намерите монтажни схеми за окабеляване на домофонна система, свързване на домофонии инструкции за произвежданите от фирмата домофони, домофонни системи, централи и модули за контрол на достъпа. Нашите опитни техници могат да Ви съдействат със съвети за организирането на кабелните трасета, диагностика, откриване и отстраняване на проблеми в домофонните системи от неправилно свързване, намеса на трети лица или повреда. На офисните телефони или чрез e-mail формата можете да поръчате и резервни части за вашата система или домофонно табло и да спестите разходи от цялостната подмяна на домофонната система.

1. Повечето домофонни системи са с архитектура „шина“, т.е. всички крайни устройства са свързани паралелно или през етажен разпределител към общата шина. При тази архитектура за повече от 6 абоната и повече от 2 етажа е препоръчително за домофонната инсталация да се положи вертикална магистрала в PVC или гофрирани тръби с диаметър два пъти по-голям от необходимия за снопа кабели отделно от необходимите за интернет. На всеки етаж да се монтира достатъчно голяма етажна разпределителна кутия( >= 20см х 20см ) . Това значително опростява поддръжката и ремонта на системата.

2. Силно препоръчително е кабелите от етажната  разпределителна кутия до позицията на домофона в апартамента(120-140см от пода) да са положени в гофрирана тръба, като се следи ъгълът на огъване на тръбата да не е по-голям от 90 градуса и диаметърът на тръбата да не се деформира по ъглите, като „чупките“ се намаляват доколкото е възможно.

3. Отстоянието на кабела за домофоните от вратата да е достатъчно, за да не бъдат засегнати при монтажа на касата  от крепежните винтове и да има достатъчно място за домофона между стената и рамката на вратата.

4. При инсталациите 3+1, 4+1 е препоръчително разговорната част(3,4 проводника) да е в отделен кабел от звънците, резервните жила, никога не са излишни. „+1“ ознзачава, че в кабелния сноп на магистралата трябва да е предвидено поне по едно жило за звънец/мелодия на всеки апартамент от входното домофонно табло до етажната разпределителна кутия. 


Схеми за свързване на домофони Аудио ЕД-100, ЕД-200

Схема на свързване TS-202D вгр.

Свързване и окабеляване на домофони Аудио ES-100, SA-400, ЕД-2002, ЕД-2003

Инструкции за работа

Контрол на достъп модел 1997г.

Схеми на свързване на контрол към домофонни системи Аудио

Контрол на достъп модел 2019г.

Схеми на свързване на контрол към домофонни системи Аудио

Контрол на достъп с клавиатура

GSM домофонно табло

GSM домофонна система модел 2018г.

GSM домофонна система модел 2021г.