Контрол на достъпа от входната врата

Аудио електроника ЕООД, гр. Варна произвежда, доставя и монтира системи за контрол на достъпа на входната врата, както с чипове(RFID) така  и с код. Система може да интегрирана във входното табло или да е самостоятелен модул в метален корпус за свързване към системи на други производители.

Контрол на достъп, модули за вграждане

Модули за вграждане на Аудио електроника ЕООД гр. Варна са предназначени за интегриране във входното домофонно табло, в  случай на наличие на достатъчно пространство или в профила на самата врата.
Захранващото напрежение е постоянно от 12V до 15V.
Модулите осигуряват управлението на товар (ел. брава) до 3A, което е напълно достатъчно за стандартно използваните съвременни електромеханични системи за заключване на входната врата.
Изходите на модулите за контрол на достъпа са релейни – Общ(COM), нормално отворен(NO) и нормално затворен(NC). Това позволява използването на различно захранващо напрежение на ел. бравата от захранването на самия контрол или свързването на модула към вече съществуваща домофонна система.
Наличен е бутонен вход, който позволява монтирането на бутон за отключване от вътрешната страна на врата, в случай на ел. заключване от тип „болт“ , „магнит“ или дръжка тип „топка“.

Контрол на достъпа външен

Модулите за външен монтаж на Аудио електроника ЕООД гр. Варна са предназначени за самостоятелен монтаж и свързване към съществуваща домофонна система или при липса на такава.
Захранващото напрежение е постоянно от 12V до 15V.

Модулите осигуряват управлението на товар (ел. брава) до 3A, което е напълно достатъчно за стандартно използваните съвременни електромеханични системи за заключване на входната врата.
Изходите на модулите за контрол на достъпа са релейни – Общ(COM), нормално отворен(NO) и нормално затворен(NC). Това позволява използването на различно захранващо напрежение на ел. бравата от захранването на самия контрол или свързването на модула към вече съществуваща домофонна система.
Наличен е бутонен вход, който позволява монтирането на бутон за отключване от вътрешната страна на врата, в случай на ел. заключване от тип „болт“ , „магнит“ или дръжка тип „топка“.

Контрол на достъп с клавиатура външен Аудио

Контрол на достъп с клавиатура

Модулите за външен монтаж с клавиатура на Аудио електроника ЕООД гр. Варна са предназначени за самостоятелен монтаж и свързване към съществуваща домофонна система или при липса на такава.
Позволяват отключване три режима -с код, с чип, и с двойно подсигуряване с код и чип. 
Захранващото напрежение е постоянно от 12V до 15V.

Модулите осигуряват управлението на товар (ел. брава) до 3A, което е напълно достатъчно за стандартно използваните съвременни електромеханични системи за заключване на входната врата.
Изходите на модулите за контрол на достъпа са релейни – Общ(COM), нормално отворен(NO) и нормално затворен(NC). Това позволява използването на различно захранващо напрежение на ел. бравата от захранването на самия контрол или свързването на модула към вече съществуваща домофонна система.
Наличен е бутонен вход, който позволява монтирането на бутон за отключване от вътрешната страна на врата, в случай на ел. заключване от тип „болт“ , „магнит“ или дръжка тип „топка“.